Bầy : Sơn Ca - GS Troop 8156

Tr. Phy Anh Vũ

Tr. Thang Chau

Tr. Kay Nguyen

Advisor: Tr. Thien

Advisor: Tr. An


       

 Weekly Meeting Agenda

Every Saturday, 9:30 A.M. – 12:00 P.M.

Troop 8156 

TIME

ACTIVITY

  9:30 A.M.  –   9:40 A.M.

Open Ceremony

  9:40 A.M.  –   9:50 A.M.

Flag Stories

  9:50 A.M.  - 10:00 A.M.

Housekeeping

10:00 A.M.  – 11:00 A.M.

Journey/Badges

11:00 A.M.  – 11:15 A.M.

Break

11:15 P.M.  – 12:00 P.M.

Vietnamese Class/Technical Training/Activities

 

  1. Housekeeping:  Attendance/Juniors’ funds/Good deeds   
  2. Technical Training :  Outdoor skills/Outdoor activities
  3. Activities:  Requirements for Bronze Award/Arts and Crafts/Games/Sing/Others (e.g. Patrol yells, etc…)
  4. Vietnamese Class: Learn Vietnamese language, culture, Vietnamese Scouting songs, etc…

Lời Hứa

Em xin hứa gắng sức.

Trung thành với tín ngưỡng và Tổ Quốc.

Hiếu thảo với Cha Mẹ

Tuân theo luật chim non.

Và mỗi ngày làm vui lòng mọi người.


Luật

Chim non noi gương và nghe lời trưởng

Chim non thương yêu nhau như chị em ruột


Châm Ngôn: Gắng Sức


Cách Ngôn

Chim non nghỉ đến người khác trước

Chim non nhanh nhẹn

Chim non thật thà

Chim non vui tươi